AGDER: – Vi har hatt god erfaring med vaksineringen av 16- og 17-åringene i Kristiansand. Derfor tror vi at det vil gå veldig fint å vaksinere også den nye aldersgruppa, poengterer Kjersti Alice Jortveit, fagsykepleier på vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret.

Regjeringen har bestemt at barn som fyller 12 år kan bli vaksinert.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med de ansvarlig for vaksineringen av 12–15-åringer i Kristiansand, Vennesla, Lindesnes og Lillesand og Birkenes for å høre hvordan vaksineringen av ungdommene skal foregå.

Aldersgruppa, som omfatter sjuende trinn på barneskolen og hele ungdomsskolen, skal vaksineres med Pfizer-vaksinen, da det er god erfaringen med effekten denne har på yngre. Foreløpig får hver enkelt kun én dose med vaksine.

Vaksinasjonen tilbys til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Tilbudet er frivillig, og det krever samtykke fra begge foresatte – om vedkommende da har to foresatte.

Man må være fylt 12 år for å få vaksinen. De som ikke ennå er fylt 12 år, vil få tilbud om vaksine etter hvert.

5800 i Kristiansand

Kjersti Alice Jortveit, fagsykepleier på vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret. Foto: Jan Oddvar Eide

Vaksineringen i Kristiansand er et samarbeid med oppvekstsektoren, og vil foregår i regi av skolene, og i skoletida, i perioden fra 14. september til 1. oktober.

I Kristiansand får rundt 5800 elever i alderen fra 12 til 15 år tilbud om vaksine.

Elevene vil bli transportert med buss fra skolene til vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret i grupper på rundt 40 personer om gangen.

Vaksineringen av 12–15-åringene i Kristiansand vil foregå på vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret. Foto: Jacob J. Buchard

– De vil gå gjennom det vanlige systemet, med innregistrering og identifisering og vaksinering i båsene. Etter vaksineringen vil de bli sittende i ventesonen, forklarer Kjersti Alice Jortveit.

For å skape trygghet, vil helsesykepleiere og kontaktlærere fra skolene være til stede.

Foreldre må i forkant av vaksinasjonen samtykker til vaksinasjon via et digitalt skjema.

Vennesla

Per Kjetil Dalane, kommuneoverlege i Vennesla. Foto: Jacob J. Buchard

I Vennesla er den foreløpige planen å vaksinere elever på Vennesla skole og Vennesla ungdomsskole i Venneslahallen, da skolene ligger like ved hallen. Sju andre skoler vil få besøk av et vaksinasjonsteam.

– Ei pensjonert helsesøster fra kommunen vil samarbeide med helsesøstre på de ulike skolene i forbindelse med vaksineringene, forteller Per Kjetil Dalane, kommuneoverlege i Vennesla.

Vaksineringen av elevene i Vennesla starter neste uke.

– Vi får levert vaksinene onsdag, og planlegger å vaksinere onsdag, torsdag og fredag, sier Dalane.

Foreldre godkjenner vaksineringen ved hjelp av elektronisk skjema via skolen.

Lillesand og Birkenes

Thor-Erling Engemyr, kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes. Foto: Kristin Ellefsen

Thor-Erling Engemyr, kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes, opplyser at Lillesand kommune og Birkenes kommune har en ganske ferdigspikret plan for vaksineringen av 12–15-åringene.

Vaksinasjonen starter 20. september og skal være ferdig før høstferien, i midten av uke 39.

– Elevene vil bli vaksinert av dyktige vaksinatører. Vi starter vaksineringen på Høvåg skole, sier Engemyr.

– Foreldre vil få et skriv hvor vi informerer om vaksinen, om hvorfor vi anbefaler vaksinering og om risikoen og bivirkninger, forteller han og opplyser at vaksineringen godkjennes via et digitalt samtykkeskjema.

Onsdag regnet han på hvor mye vaksine som skal bestilles. Kommuneoverlegen antar at 90 prosent av 12–15-åringene i Birkenes og Lillesand vil bli vaksinert.

– Vi ønsker så god vaksinasjonsdekning som mulig, men det er alltid noen som takker nei til vaksinering. Det har vi erfart i forbindelse med barnevaksinasjonsprogrammet, påpeker Engemyr.

Lindesnes

Viggo Lütcherath, kommuneoverlege i Lindesnes kommune. Foto: Jarle R. Martinsen

Viggo Lütcherath, kommuneoverlege i Lindesnes kommune, forteller at vaksineringen av 12–15-åringene starter 20. september i hans kommune.

– Denne uka og begynnelsen av neste uke samler vi inn skriftlig samtykke fra foreldre i forbindelse med vaksineringen, forteller Lütcherath, som satser på at vaksineringen er ferdig før høstferien.

– Vi vil kjøre oppsamlingsheat for dem som blir forhindret fra å få vaksine, sier han.

Hovedplanen er at vaksinasjonen skal foregå på skolene, ved hjelp av et vaksinasjonsteam fra kommunen.

– Vi anbefaler elevene sterkt å ta vaksinen og håper på god oppslutning om vaksineringen, understreker Lütcherath.