• BEKYMRET: Enhetsleder Tone Kylland mottar flere bekymringsmeldinger, og må også plassere flere barn i fosterhjem. FOTO: Marit Elisabeth Strand

Sterk økning i barnevernssaker

Stadig flere barn hentes ut av hjemmet. Vold, rus og psykiske lidelser blant foreldrene er hovedårsakene.