Da sendte forbundet et brev til Kulturdepartementet der lov om forbund mot profesjonell boksing av 1981 foreslås opphevet. Begrunnelsen er at begrepet profesjonell ikke lenger har noen relevans.

Det foreslås videre at proffboksing blir underlagt lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout, den såkalte «knockoutloven». Begrunnelsen er at Norges Idrettsforbund (NIF) ønsker å sidestille boksing med andre kampidretter med knockout.

Idrettsstyret ber også departementet om et møte med Knockoutnemnda for å få en gjennomgang av både nåværende og eventuelt framtidige retningslinjer.

Brevet ble sendt Kulturdepartementet 10. mai i år.

— I departementet jobber vi videre med denne saken. Først og fremst gjelder det å finne ut hva Det internasjonale bokseforbundet (AIBA) har bestemt. Dette er et arbeid vi samarbeidet med NIF om, sier ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet Marit Wiig til NTB. (©NTB)