Bant vergeløs pasient

En kvinnelig pleiemedhjelper fra Sørlandet er sagt opp.