• PANELET: Birte Simonsen, Harald Sødal, Harald Andersen, Jon Bjørgum og Halvor Fjermeros (lengst til høyre) brukte to timer på å diskutere hva som var den beste måten å utvikle Kristiansand på videre. Debatten fant sted i kunstforeningens lokaler øverst i biblioteket. FOTO: JON ANDERS SKAU FOTO: Jon Anders Skau

- Vi må tørre å tenke stort

Byutvikling til debatt på Protestfestivalen