Angrepet av ungdomsgjeng i Lyngdal

Ble kraftig forslått etter å ha blitt overfalt av seks-åtte ungdommer.