Mistet kontroll over bråtebrann

En hytte sto en stund i fare for å bli tatt av en bråtebrann som kom ut av kontroll søndag.