Påkjørsel bakfra ved Dalane

Tyveri og trafikkuhell i dagens politilogg.