• OSLO 20100708. UDI-direktør Ida Børresen presenterte torsdag antallet asylsøknader for første halvår 2010 og prognosen for resten av året og hva det vil det bety for asylmottak rundt om i landet. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix FOTO: Gorm Kallestad / Scanpix

Legger ned 25 mottaksplasser

Utlendingsdirektoratet legger ned totalt 177 mottaksplasser for enslige mindreårige asylsøkere i seks kommuner fra kommende høst og vinter. Kristiansand er en av dem.