Samemisjonen i farta

Sven Sunnset styrer Samemisjonen i Norge og er instruktør på snowboard.