Tømte ut 2000 liter sprit

— Pøbelstreker, tror prosjektleder i Mandal kommune.