• FOTO: Reidar Kollstad

Ungdomsstraff, ikke fengselsstraff

Regjeringen innfører ungdomsstraff som en fellesbetegnelse på de tiltak som delvis skal erstatte dagens straffereaksjoner overfor unge lovbrytere.