- Havna har tegnet tabbeforsikring

Havnestyret i Kristiansand har forsikret sine styremedlemmene mot økonomiske krav som rettes mot dem personlig.