• KRITISK: Ingrid Liland Refsnes slet i flere år med å få familiekabalen til å gå opp på grunn av ordningen med onsdagsfri i småskolen i Audnedal. Hun mener ordningen er kvinnefiendtlig. Her er hun på sin nåværende arbeidsplass i Hægebostad. FOTO: Jarle R. Martinsen

– Onsdagsfri er kvinnefiendtlig

For Ingrid Liland Refsnes (41) ble onsdagsfri skole svært vanskelig: Uten barnepass denne dagen ble hun tvunget til å ta datteren med seg på jobb onsdag etter onsdag.