• KIRKENS HUS: Slik tenker menigheten i Mandal det nye kirkesenteret, noen titalls meter unna dagens kirke og skutt inn i fjellet. 2000 kvadratmeter kan størrelsen bli på. ILLUSTRASJON: SIVILARKITEKT ARNE ÅMLAND

Kommunen vil være kirke-medeier

Mandalsrådmannen vil ha eierandeler i den planlagte Kirkens Hus.