• fengslingsmøte.jpg

Rømlingen med håndjern i retten

21-åringen som rømte fra politiarresten i Kristiansand, møtte til fengslingsmøte i formiddag med håndjern på ryggen og tre polititjenestemenn som vakter.