Reddet mann etter motorstopp

En fisker med motorproblemer ble i ettermiddag reddet av sikkerhetsselskapet Safemar i Grimstad.