• RØMTE: Bildene er fra to forskjellige rømninger fra fengselet i Kristiansand og Arendal. Øverst i midten ser man en port i Arendal fengsel, som åtte personer klarte å rømme gjennom 27. juli 1999. Bildet til venstre viser hvor en mann firte seg ned på julaften i 2001. Nederst i midten er mannen han rømte sammen med pågrepet, og tas hånd om av ambulansepersonell. Øverst til høyre hullet i luftegården de to kom seg igjennom, og nederst til høyre utstyret de brukte for å fire seg ned. FOTO: Arkivfoto (montasje)

- Kan ikke garantere at ingen rømmer

Det har vært få vellykkede rømninger fra fengsler og arrester i Agder de siste årene, men fengselssjefen i Kristiansand kan ikke love at det ikke blir flere. Sjekk hvordan to personer firte seg ned fra Tinghuset i Kristiansand og andre rømninger i Agder.