• DUGNADSGJENG: Denne gjengen har påtatt seg det frivillige arbeidet med å utbedre turløypenettet i Vennesla. Fra venstre: Kjell Tore Hægeland, Torleif Robstad, Steinar Åsan, Arne Strandberg og Bård Tonstad. Ole Per Strædet og Rune Djubesland er også med på laget, men var ikke til stede da bildet ble tatt. FOTO: Frode Lindblom

Her er den nye løypekomiteen

Denne ulønnede gjengen skal sørge for at Vennesla får et enda bedre turløypenett. Den forrige løypekomiteen trakk seg i protest.