Rolig politinatt på Agder

Politiet har hatt en del mindre hendelser som ble ordnet på stedet. Tre av hendelsene er av litt større karakter.