• Knut Svensson ved siden av tøflene som kostet ham åtte dager på sykehus. FOTO: Vegard Nekstad

Falt på glatte filttøfler – punkterte lunge

De nye filttøflene var så glatte at Knut Svensson falt og havnet på sykehus med ei punktert lunge og to brukne ribbein. Nå advarer han andre.