• Sikre soner: -I den sikre sonen skal ungene vite at det alltid er en voksen som følger med og passer på, sier rektor Anne Beth Torkelsen og sosiallærer Margrete Tofte. FOTO: Kjartan Bjelland

Lager sikre soner i skolegården

Med trivselsvakter og sikre soner vil Lunde skole trygge skolegården og komme mobbingen i forkant.