• FARLIG MORO: Håndbakulykken skjedde sist fredag på akuttmottaket på Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Lege brakk armen i håndbak på akutten

To leger på akuttmottaket ved Sørlandet sykehus i Kristiansand skulle måle styrke. Så gikk det galt.