Trolig Baneheia-avgjørelse i juni

Ti år etter drapene på de to småjentene i Baneheia i Kristiansand er saken fremdeles ikke ferdigbehandlet. Viggo Kristiansen jobber for å få saken sin gjenopptatt.