• I RETTEN: Fra en pause i rettsforhandlingene. Fra venstre bistandsadvokat Bjørge Usterud Tveito, aktor, politiadvokat Jørgen Henriksen og forsvareren, advokat Sveinung Søndervik Johnsen. FOTO: Hallgeir Oftedal

Kurder benekter mishandling

En 40 år gammel kurder benektet i Kristiansand tingrett at han over en periode på 11 år systematisk skal ha mishandlet kona. Barna bekreftet i retten voldsutøvelsen, som også mor forklarte seg om.