• BRENNER FOR FOTBALL: Leif Vinsjevik bruker det aller meste av sin fritid for idrettsklubben Giv-Akt. I løpet av året blir det 400-500 timer som fotballtrener, i styresammenheng eller ved å dra i gang turneringer. FOTO: Roar Greipsland

Jobber for klubben

Leif Vinsjevik (42) bruker all sin fritid på Giv Akt i Lindesnes, og særlig som fotballtrener for ungguttene.