• David Flotve Reme (th) skal sørge for at Hamrevann blir et boligområde folk vil flytte til. Sammen med prosjektleder Jan Willy Føreland jobber han for å komme i gang med boligutbygging i 2018. Reme overtok som daglig leder i selskapet fra 2. januar. FOTO: Kollstad, Reidar

Flytter hjem fra USA og blir leder for gigantisk boligutbygging

David Flotve Reme har flyttet hjem etter ett år i USA. Nå blir han daglig leder for den storstilte utbyggingen av Hamrevann som kan være i gang fra 2018.