• I september 2010 gikk 10.000 mennesker i fakkeltog i protest mot planene om å fjerne vaktordningen for barne- og ungdomsavdelingen i Arendal.

Akuttmottak for barn kan bli fjernet i Arendal

Flytting av akuttfunksjonen ved Barne- og ungdomsavdelingen i Arendal til Kristiansand kan gi innsparing på fire millioner kroner. Forrige gang dette ble foreslått gikk 10.000 i fakkeltog i Arendal.