Viggo Kristiansen (41) hevder han er uskyldig dømt for drapene i Baneheia i 2000. Her avbildet i Oslo tingrett i 2011, da han saksøkte staten for å få kjent avslagene fra gjenopptakelseskommisjonen ugyldige. Viggo Kristiansen (41) hevder han er uskyldig dømt for drapene i Baneheia i 2000. Her avbildet i Oslo tingrett i 2011, da han saksøkte staten for å få kjent avslagene fra gjenopptakelseskommisjonen ugyldige. Foto: Arkivfoto

Viggo Kristi­ansen får saken gjenopp­tatt

Viggo Kristiansen fikk torsdag ja på sin begjæring om gjenåpning av Baneheia-saken.

KRISTIANSAND: De berørte partene ble informert klokka 12 torsdag.

Klokka 13 ble avgjørelsen lagt ut på hjemmesiden til gjenopptakelseskommisjonen. Tre av fem medlemmer stemte for gjenopptakelse, mens to stemte mot:

DNA-bevis avgjørende

«Et flertall på tre medlemmer er i korthet av den oppfatning at det etter domfellelsen i 2002 er fremlagt nye sakkyndige erklæringer og rapporter som svekker DNA-beviset, og at dette får betydning for vektingen av de øvrige bevisene som talte for at Kristiansen var skyldig da saken ble behandlet i Agder lagmannsrett. Etter flertallets vurdering er det samlet sett en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet, dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger», konkluderer kommisjonen.

Flertallet besto av tingrettsdommer Dag Jodaa, revisor Elin Ramleth Østli og advokat Arne Gunnar Aas.

Mindretallet besto av leder Siv Hallgren, som er jurist, og overlege Tor Ketil Larsen.

Sendes til Høyesterett

Mindretallet på to mente at vilkårene for gjenåpning ikke er oppfylt.

«Selv om de nye sakkyndige rapportene om DNA-beviset mv. hadde vært kjent for retten i 2002, så er det likevel ingen rimelig mulighet for at disse – vurdert sammen med de øvrige bevisene som ble presentert for retten - ville ha endret bevisbildet på en slik måte at det ville ha ført til frifinnelse av Viggo Kristiansen», skriver kommisjonen.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.

Pressekontakt for Viggo Kristiansen, Terje Helland, sendte torsdag ut en pressemelding hvor det står at Kristiansen og hans familie «er lettet over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om å gjenåpne Baneheia-saken».

Pressemeldingen er undertegnet Arvid Sjødin, Kristiansens advokat.

«På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser frem til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene», heter det i pressemeldingen.

– Har tillit til rettssystemet

Foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, som ble voldtatt og drept i Baneheia 19. mai 2000, sendte ut en felles pressemelding da avgjørelsen ble kjent:

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, og har tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte. Utover det har vi ingen kommentarer til avgjørelsen i kommisjonen, skriver foreldrene.

Pressemeldingen er undertegnet av Arne Bernt Paulsen, Jostein Sørstrønen, Klara Sløgedal og Ada Sofie Austegard.

– Har ønsket seg ro

Bistandsadvokat Håkon Brækhus sier at de etterlatte er overrasket.

– De er overrasket. Og det er klart at de ikke er noe glad for at det blir medieomtale og mer rettslig prosess rundt dette. De har ønsket seg ro, sier Brækhus til Fædrelandsvennen.

Han opplyser at de etterlatte ikke har tatt stilling til om de vil følge en eventuell ny rettssak. Det er påtalemyndigheten som nå må vurdere om det skal gjennomføres ny hovedforhandling eller ikke.

– Min oppgave fremover blir å sette meg nøyere inn i avgjørelsen og ivareta de etterlatte. Det er klart at dette er vanskelig for dem, sier Brækhus.

Han er selv overrasket over at saken blir gjenopptatt.

– Jeg mener at mindretallet i kommisjonen har en god begrunnelse og er overrasket over at flertallet har konkludert som de har gjort, sier Brækhus.

Dømt til 21 års forvaring

Viggo Kristiansen (41) og Jan Helge Andersen (40) ble i 2002 funnet skyldig i drap og voldtekt av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, Andersen til 19 års fengsel.

Andersen, som tilsto, er i dag en fri mann. Kristiansen, som mener han er uskyldig dømt, sitter fremdeles fengslet.

Viggo Kristiansen ble utpekt som hovedmannen av kameraten Jan Helge Andersen (t.h.). Foto: Arkiv

Tre års behandling

Kristiansen leverte sin første begjæring om gjenopptakelse i 2008. Den ble enstemmig avslått av gjenopptakelseskommisjonen i 2010.

Siden har ytterligere tre begjæringer og en klage blitt avslått. Kristiansen gikk også til rettssak i 2011 for få kjent kommisjonens avslag ugyldig, men fikk ikke medhold.

Denne begjæringen har vært under behandling siden 2017. Kommisjonen ledes av jurist Siv Hallgren. Verken hun eller de andre medlemmene av gjenopptakelseskommisjonen har behandlet saken tidligere.

Kristiansens forsvarer mener nye vurderinger av DNA-bevisene og mobilaktiviteten til Kristiansen viser at han ble feilaktig dømt og at saken må gjenopptas. Påtalemyndigheten har fastholdt at dommen er riktig.

Forsvant under badetur

Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen var åtte og ti år gamle da de forsvant under en badetur i Baneheia i mai 2000.

Andersen var da 19 år gammel og Kristiansen 20 år gammel.

Kristiansand byrett fant i 2001 Viggo Kristiansen skyldig i drap, voldtekt og utuktig omgang mot begge jentene.

Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekt av begge jentene, dømt for ett drap, men frifunnet for medvirkning til drapet på den andre.

Agder lagmannsrett fastholdt i 2002 skyldspørsmålet, men økte Andersens straff med to år.

Viggo Kristiansen har fått avslag flere ganger tidligere. Her avbildet sammen med sin advokat Arvid Sjødin. Foto: Hallgeir Oftedal