Hvert år foregår det laksefiske i Mandalselva, der ikke alle følger loven. Nå kan du få opp til 18.000 kroner i gebyr der og da. Bildet er kun ment som illustrasjon, og vedkommende på bildet har ingenting med sakens innhold å gjøre. Hvert år foregår det laksefiske i Mandalselva, der ikke alle følger loven. Nå kan du få opp til 18.000 kroner i gebyr der og da. Bildet er kun ment som illustrasjon, og vedkommende på bildet har ingenting med sakens innhold å gjøre. Foto: Jarle R. Martinsen

Nå risikerer du 18.000 i laksebot