Lokalt

Flere skoler kan bli nedlagt – skylder på dyr struktur

foto
Mottaksskolen på Lund er en av skolene som kan bli nedlagt. Kristiansand kommune vil se på andre løsninger. Sosiallærer Torhild Håland og kontaktlærer Laura Ly har tatt opp kampen mot nedleggelse. Her i et av klasserommene med elevene Sesen Hafetu, Abdelnim Alabous, Miguel Villarose og Yosan Tesfamariam. Foto: Kristin Ellefsen