• I kulingkastene manøvrerer piloten helikopteret med centimeterpresisjon. Forsiktig nærmer han seg Otera-mannen i toppen av masta, slik at kroken og stroppen kan festes.

Den siste masta fra taubanen

Nesten nøyaktig 100 år etter at Hunsfos Fabrikker fikk lov til å bygge taubane fra Ålefjær til Vennesla, ble den siste masta reddet. Det skjedde i en storstilt aksjon mandag.