• Fra venstre: Britt Susanne Lie (19), Tonje Berntsen (19), Guro Forbord Anderssen (19), Helene Aasen (19), Ingrid Wiggen (20) og Kaia Jarlsby (20) har mange ulike meninger om forslaget til regjeringen. Ikke alle er sikre på om de ville byttet lege hvis fastlegen deres valgte å reservere seg. Her fotografert på Frk. Larsen. FOTO: Kjartan Bjelland

Uenige om de ville byttet fastlege

Meningene spriker rundt kafébordet når kvinnene blir spurt om hva de mener om reservasjonsretten.