• Barnehagelærer Kristin Solberg reagerer sterkt på utsagnene i siste bystyre om kontantstøtte. – Argumentene skaper jo et inntrykk av at barna opplever utrygghet i barnehagen. Mener politikerne virkelig det, spør hun. FOTO: Jarle R. Martinsen

Opprørt over kontantstøtte-debatt

Barnehagelærer Kristin Solberg reagerer sterkt på at det fra talerstolen i Mandal bystyre ble sagt at det var kvinneundertrykkende å levere barn i barnehagen.