• FOTO: Lena Rustan Fidjestad

For seks år siden var Tor Edwin døden nær

Som 31-åring ble Tor Edwin rammet av hjerneblødning. Det er økning av hjerneslag blant yngre mennesker - en gruppe som sliter med å takle utfordringer i hverdagen etter slaget.