Lokalt

Etter 11 år og minst like mange millioner legges Helsefilm dødt

Enhetsleder i Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring ved Sørlandet sykehus, Mirjam Lien Smedsrød har vært med på Helsefilm.no siden starten i 2006. Foto: Steinar Vindsland