Grønt er skjønt for kjøpmannsbrødrene Frivold

foto