• BRØDRENE BREIVEGEN: Fra venstre Yngve Breivegen (26) og Jo Breivegen (30) fulgte bystyremøtet, og var glad for utsettelsen av saken. FOTO: Kjartan Bjelland

Kristiansand selger ikke Sætersdalen nå

Med 38 mot 15 stemmer bestemte Kristiansand bystyre i ekstraordinært møte onsdag å utsette salget av Sætersdalen AS i Bykle kommune.