• - Samfunnet endrer seg nå kolossalt, og vi må tilpasse oss en ny verden, sier Camilla Dunsæd som blir rådmann i nye Kristiansand. FOTO: Kjartan Bjelland

Den nye byggmesteren

Som styreleder for Sørlandet sykehus har Camilla Dunsæd stått i stormen som har rast mellom tre byer. Nå skal hun få tre kommuner med 8500 ansatte og 110.000 innbyggere til å smelte sammen.