• PASIENTOMBUDET KRITISK: I tillegg til de 28 legene på Sørlandet sykehus i Kristiansand, var mannen i kontakt med både fastlegen og flere legevaktsleger.

Hadde 28 leger på ett år

En mann som var innlagt ved Sørlandet sykehus i Kristiansand i fjor, hadde kontakt med 28 leger før han døde.