Frykter naboklager

Beddingen Restaurant frykter naboklager på støy dersom Dahle Eiendom as får tillatelse til å omgjøre kontorlokaler i bygget til bolig.