Blir lettere å eie fredede bygninger

Miljøverndepartementet skal sette i verk flere tiltak som skal bedre situasjonen for privatpersoner som eier fredede bygninger.