USA WASHINGTONDen første begeistringen over å kunne motta den franske president Nicholas Sarkozy som en venn av USA og smigre Tysklands kansler Angela Merkel med et besøk på presidentens Texas ranch, kan imidlertid ikke skjule at europeerne tenker mer på tiden etter utskiftningen i presidentboligen i januar 2009.Besøkene understreker en erkjennelse av at man har bruk for hverandre, hvis det skal lykkes å løse så vesentlige problemer som trusselen fra et iransk atomprogram og Kosovos status som en uavhengig stat. Heltemottakelse.

Den sterkt forbedrede atmosfæren fikk en dramatisk understrekning da president Sarkozy fikk noe nær en heltemottakelse, da han talte til Kongressen.Fem måneder etter at han etterfulgte Jacques Chirac, uttrykte den franske presidenten sin glødende begeistring for nesten alt som er amerikansk. Fra Marilyn Monroe via Martin Luther King til John F. Kennedy.Forsikringer om evig vennskap og løfter om samarbeid brakte gang på gang amerikanske politikere på beina for å hylle den populære gjesten med stående bifall. Selv når presidenten våget seg inn i amerikansk innenrikspolitikk ble det mottatt med begeistring. Dagens største bifall ble utløst av en oppfordring til å la USA gå i spissen for kampen mot global oppvarming.Atmosfæren var like vennskapelig, da Sarkozy under den offisielle middagen i Det hvite hus forsikret at han var kommet for å gjenerobre Amerikas hjerte. George W. Bush demonstrerte sin glede over igjen å kunne motta en europeisk leder som en venn, da han dristet seg til et «Bienvenue à la Maison Blanche» på sitt beste skolefransk.Denne omgangsformen står i skarp kontrast til forbindelsen mellom Bush og Chirac, som var preget av gjensidig mistillit. Forholdet til Merkels sosialdemokratiske forgjenger Gerhard Schröder nærmet seg forakt. SJELDEN INVITASJON.

Angela Merkel har fått en av sjeldne invitasjoner til Crawford, hvor hun fredag og lørdag bevertes med middag og frokost.Med de to omhyggelig iscenesatte besøkene ønsker den amerikanske presidenten å understreke sin oppfatning av at han har etablert en sterk personlig forbindelse til forbundskansleren og president Sarkozy.De mange pene ordene kan likevel ikke skjule at det fortsatt er betydelige spenninger mellom Bush-regjeringen og de allierte. Mens Sarkozy overfor Kongressen gjentok at et atombevæpnet Iran er helt uakseptabelt for Frankrike, har Merkel vært forbeholden. Tyskland er mer skeptisk overfor virkningen av skjerpede sanksjoner enn USA og Frankrike. Blir i AFGHANISTAN.

Skjønt Sarkozy fikk stående bifall for sitt løfte om å la franske soldater bli i Afghanistan så lenge som det måtte ta å sikre freden, er det også betydelige motsetninger. For mange amerikanere hadde presidentens løfte en noe hul klang, så lenge den franske regjering holder sine tropper borte fra de farligste områder i sør, hvor Taliban har styrket sine posisjoner. De 3000 tyske soldatene er underlagt de samme restriksjoner, og ikke noen av de to landene er det folkelig oppbakking for vesentlig endringer. I første omgang ble slike innvendinger feid til side når den sjarmerende og dynamiske franskmann feide gjennom Washington og delte ut håndtrykk og kyss på kinn.Sarkozy fikk til gjengjeld en mottakelse som neppe noen franskmann har fått siden general Lafayette i 1777 landet for å slutte seg sammen med George Washington i kampen mot den britiske kolonimakt. En historisk begivenhet som presidenten henviste til under stormende bifall da han utbrakte et lenge leve for to land som har gjenfunnet hverandre. Tekst: Klaus JustsenJyllands-Posten