Oslo 2000.007.000.000 kr.Ved utgangen av oktober var verdien av Statens pensjonsfond utland passert svimlende 2 billioner kroner.Det såkalte oljefondet vokste med 77 milliarder kroner i løpet av oktober og var ved utgangen av måneden oppe i 2.007 milliarder kroner. Det går fram av månedsbalansen for oktober fra Norges Bank. Verdien av oljefondet steg med 4 prosent i løpet av oktober og tilsvarer 430.000 kroner per innbygger.Fra nyttår har verdien av oljefondet steget med 225 milliarder kroner. NTB