Kastet død sau i protest mot påkjørsler

Aksjonister blokkerer jernbanelinja på Nordlandsbanen etter påkjørsel av sau.