Avlyser dagens ferjeavganger

Master Ferries har kansellert ettermiddagsferjen til Hanstholm.