Pærebrann i Kristiansand

Mattilsynet har funnet flere utbrudd av plantesykdommen pærebrann i Kristiansand.