Lite vann dreper mye laks

Når Agder Energi reduserer vannføring i Mandalselva, dør bøttevis av laksesmolt.