Hele anmeldelsen fra NOAH

NOAH har anmeldt kommuneoverlege Vidar Toreid for ulovlig avliving av katter. Les hele anmeldelsen her.