• Arkivfoto: Lars Hoen FOTO: Arkivfoto: Lars Hoen

Ingen dødsulykker i oktober

Oktober har passert uten dødsulykker på veiene i agderfylkene. I fjor omkom fire i oktober måned.